Geleceğini Eğitim Teknolojileri ile Tasarla!

NEXT 2020 ile eğitim ve teknolojiyi birleştir, eğitim alanında inovatif çözümler geliştirerek hem kendi geleceğine hem de toplumun geleceğine yön ver.

Program Hakkında

Amerikan Büyükelçiliği desteğiyle Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Mef Üniversitesi ortaklığında hayata geçen NEXT 2020, Türkiye’de ilk defa eğitim teknolojilerini ve girişimciliği buluşturan program olma özelliğini taşıyor.

NEXT 2020 ile İleri Teknolojiler, Özel İhtiyaçlar Eğitimi, Yaşam Boyu Öğrenme ve ESTEAM ana başlıkları altındaki sorunlara çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu konu başlıklarından birinde bir fikriniz varsa bizimle bu fikrinizi iş fikrine dönüştürebilir, hayalinizi daha da ileriye taşıyabilirsiniz.

Genel olarak, “ileri teknoloji” terimi, yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış / sanal gerçeklik, robotik, özerk araçlar, uzay ve genomik dahil olmak üzere teknolojik yeteneklerin benimsenmenin sınırlarını zorlayan sektörleri tanımlamak için kullanılır.

Özel İhtiyaçlar Eğitimi, kişilerin yeteneklerinin tam olarak geliştirilmesini, bağımsızlıklarını ve sosyal katılımlarını amaçlayan, bireysel eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak engelli ve özel öğrenim gerektiren öğrenciler için tasarlanan eğitimdir.

Yaşam boyu öğrenme, insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Hayat boyu öğrenme anlayışı, bireylerin toplumdaki değişim ve gelişim sürecine uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.

ESTEAM, Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Girişimcilik, Sanat ve Matematiği, öğrenci sorgulama, diyalog ve eleştirel düşünmeye rehberlik etmek için erişim noktaları olarak kullanan öğrenmeye yönelik bir eğitim yaklaşımıdır.

Eğitim önce bireylerin sonrasında toplumların hem kültürel hem de teknolojik olarak daha ileriye gidip gelişmesi için temel taşlardan biridir. Her bir bireyin temel yetiler kazanması ve yaşam boyu öğrenerek gelişmesi için farklı alanlarda kendine uygun bir eğitime tabii olması gerekir. Next 2020 ile belirtilen 4 ana başlık altında çözümler üreterek bireylerin ve toplumların eğitim teknolojileri ile gelişmesini ve girişimcilik ile bu alanı birleştirerek farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

Kimler Katılabilir?

Programa eğitim teknolojileri ile ilgili fikri olan ve bu fikrini iş fikrine dönüştürmek isteyen üniversite öğrencileri katılabilir.
Programa isterseniz bireysel isterseniz maksimum 3 kişi olmak üzere ekibinizle başvurabilirsiniz.
*Bireysel başvuranların bootcamp sonuna kadar maksimum üç kişilik bir takım oluşturmaları gerekmektedir. İdeal bir takımda proje lideri, projenizin teknik alt yapısı ile ilgilenecek en az bir kişi olması önerilir.

Türkiye’nin her yerinden başvuru alınacak olan programa, İstanbul dışından başvuracak kişiler için konaklama ve ulaşım masrafları program tarafından karşılanacaktır.
Programa katılım ücretsizdir.

Seçim Süreci

Next 2020 başvuruları online olarak kabul edilecektir. Seçilen takımlar online girişimcilik eğitimlerine katılmaya hak kazanacaktır.

Online Başvuru Formu: Bu aşamada takımların ya da kişilerin kendilerini açıkça ifade etmeleri, başvurdukları alandaki fikirlerini doğru ifade edebilmeleri ve ekiplerinin yetkinliklerini anlatabilmeleri çok önemli.

Online girişimcilik eğitimleri sonunda takımlar online mülakatlara tabi tutularak maksimum 15 takım seçilecektir.

Online Mülakat: Online girişimcilik eğitimleri sonrası takımlar bootcamp aşamasına geçmeden önce iş fikirlerini sunum yaparak jüriye sunar. Jüri bootcampe katılmak üzere maksimum 15 takım seçecektir.

Next 2020'ye Hazır Mısın?

1- Online Girişimcilik Eğitimi

2 ay boyunca seçilen takımlar ya da kişiler Girişimciye Dönüş ile fikirlerini iş modellerine dönüştürüp hayata geçirmek üzere çeşitli eğitimler alacaklar.

Girişimcilik eğitim başlıklarının bazıları: Fikir Geliştirme, İş Modeli Kanvası, Yalın Kanvas, Pretotip/Prototip Oluşturma, Müşteri Doğrulama, Growth Hacking, Startup Sunumu

2- Mentorluk

Program boyunca ve sonrasında ekiplerimiz, mentorlar eşliğinde fikirlerinin iş modeli ve tekniği üzerinde çalışacaklar. Mentorlar pazarlama, finans, iş geliştirme, yazılım, satış gibi farklı uzmanlık alanlarından olacak​tır. ​Mentorluk seansları Demo Day’e kadar belirli aralıklarla devam edecektir. Mentorlarımız Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti ve networku, Mef Üniversitesi girişimcilik networku ve farklı uzmanlardan oluşacak​tır.

3- Bootcamp

Kişiler ya da takımlar 2 ay sürecek online girişimcilik eğitimlerinden sonra İstanbul’da 3 gün sürecek bootcamp’e katılmaya hak kazanacak ve burada daha önce online girişimcilik eğitimlerinde oluşturdukları iş fikirlerini mentorler eşliğinde bir sonraki seviyeye taşıma imkanı elde edecekler.

4- Ön Jüri

Bootcamp’e katılmaya hak kazanan 15 takımdan ön jüri elemesiyle Demo Day’e katılmak için 8 takım seçilecektir.

5- Demo Day

Final jüri aşamasına geçmeye hak kazanan 8 takım demo ve sunumlarını gerçekleştirecekler. Jüri değerlendirmesiyle ​seçilecek olan ​maksimum 3 takım ücretsiz inkübasyon merkezi almaya hak kazanacak ​ve​ ​mentorluk almaya devam edecektir.​ Projelerini​ daha da geliştirmek üzere​​ ​Girişimcilik Vakfı, takımlara destek olmaya devam edecektir.

Ödüller

Kazanan 1. takıma 15.000 TL para ödülü ve ilk 3 takıma ücretsiz inkübasyon ve süreçleri boyunca mentorluk desteği sağlanacaktır.